ஞானம் (குறுங்கதை)

0
221

ஒரு சன்யாசியை பார்த்து ஒரு பக்தர் கேட்டார்:

” ஸ்வாமி, நீங்கள் ஞானம் வந்த பிறகு சந்நியாசி ஆனீர்களா அல்லது சந்நியாசி ஆன பிறகு ஞானம் வந்ததா?”

சந்நியாசி:

” ஞானம் வந்த பிறகு சந்நியாசி ஆனேன்.”

பக்தர்:

” அது எப்படி? நிறைய பேருக்கு சந்நியாசி ஆன பிறகு தானே ஞானம் வருகிறது? ”

சந்நியாசி:

“என் மனைவிதான் ஞானம்.”

______

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here